29.04.2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wdrażającą rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Marcin Wierzbicki

Nowe przepisy to ostatni etap procesu legislacyjnego mającego dostosować polskie prawo do wymogów RODO. Przygotowana przez ministerstwo cyfryzacji rządowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 to akt, który istotnie wpływa na 168 innych ustaw. Regulacja ma przede wszystkim na celu usunięcie przepisów niezgodnych z RODO i zastąpienie ich nowymi, zharmonizowanymi normami. W szczególności wskazać należy na zmiany w Kodeksie pracy, gdzie zmienia się katalog danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy oraz pracownika. Co więcej, pracodawca będzie mógł żądać podania niewymienionych w przepisach danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Dodatkowo pracodawca będzie mógł przetwarzać dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, na podstawie ich zgody, z wyłączeniem informacji dotyczących wyroków skazujących. Zmiany odczują m.in. klienci banków, bo odtąd na wniosek ubiegającego się o kredyt konsumenta bank przedstawi mu czynniki, w tym dane osobowe, które miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej i ewentualną odmowę przyznania kredytu.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl