29.11.2020

Spółka z branży ubezpieczeniowej

Paweł Syguła

Kancelaria odegrała ważną rolę we wdrażaniu RODO w polskiej grupie firm ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych, która świadczy usługi finansowe dla ponad 2 milionów klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Grupa ta należy do jednego z wiodących ubezpieczycieli na świecie, co wymusiło na niej konieczność wypracowania rozwiązań na poziomie międzynarodowym (zajmowaliśmy się zagadnieniami wspólnie z podmiotami powiązanymi z różnych krajów). Wspieraliśmy naszego klienta we wszystkich działaniach niezbędnych do wdrożenia RODO, w tym w audycie firmy pod kątem dostosowania do przepisów o ochronie danych osobowych, sporządzaniu niezbędnej dokumentacji oraz przygotowaniu procedur dotyczących ochrony danych osobowych i polityki prywatności/cookies.

W trakcie wdrożenia zapewniliśmy bieżącą pomoc prawną, aby upewnić się, że wszystkie wymagania są spełnione. Było to niezwykle istotne dla naszego klienta, gdyż musiał on wypełniać określone obowiązki prawne, gdyż jako ubezpieczyciel prowadzi działalność dodatkowo regulowaną przez prawo.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl