29.11.2020

Spółka z branży technologii informatycznych

Paweł Syguła

Kancelaria świadczyła usługi prawne na rzecz spółki z branży technologii informatycznych, wspierając ją w zakresie innowacyjnego produktu, który jest kompletnym pakietem oprogramowania typu cloud native. Usługi polegające na opracowaniu modelu licencyjnego i dokumentacyjnego dla pakietu szablonów umów pozwalających na współdzielenie (licencjonowanie) i obsługę oprogramowania w ramach procesu jego komercjalizacji na rynku amerykańskim i zachodnioeuropejskim wymagane z uwzględnieniem: prawnych aspektów rynku TMT w USA, praktyk stosowanych w USA w zakresie komercjalizacji produktów informatycznych, konsekwencji faktu, że produkt funkcjonuje w chmurze.

Projekt wymagał zwrócenia uwagi na szczególne aspekty techniczne innowacyjnego rynkowo produktu w postaci kompletnego pakietu oprogramowania natywnego w chmurze, które integruje technologie źródłowe, takie jak Cloud Foundry i Kubernetes. Istotnym elementem było także zbadanie specyfiki różnych rodzajów licencji open source i różnych zasad ich dalszego udostępniania, które dotyczą szeregu komponentów open source zawartych w produkcie.

Spółka, dla której działaliśmy jest pionierem w tej dziedzinie i musieliśmy być przygotowani na wszystkie i wszelkie potencjalne problemy i zagrożenia związane z użyciem tego unikalnego rozwiązania. Stworzenie umowy licencyjnej pozwoliło spółce rozpowszechniać swój produkt na znaczną skalę.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl