29.11.2020

Spółka z branży technologicznej – transakcja połączenia spółek

Paweł Syguła

Kancelaria wspierała proces połączenia (w drodze downstream merger) spółek z branży gier hazardowych. Konieczny Wierzbicki współpracuje ze spółkami wchodzącymi w skład tej grupy kapitałowej świadcząc pomoc prawną w działalności operacyjnej, w tym w zakresie aspektów transgranicznych, praw własności intelektualnej oraz postępowań administracyjnych dotyczących regulacji prawnych działalności w zakresie gier hazardowych podlegających nadzorowi państwa. Kluczowym elementem transakcji było rozwiązanie kwestii prawnych związanych z koniecznością przejściowego nabycia przez spółkę własnych akcji. Nasza kancelaria kompleksowo obsługiwała powyższą transakcję, wspierając przygotowanie prawnej i biznesowej konstrukcji przedsięwzięcia oraz koordynując jej realizację.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl