29.11.2020

Spółka z branży nowych technologii

Paweł Syguła

Kancelaria świadczyła kompleksową obsługę prawną na rzecz międzynarodowej grupy w zakresie audytu procesów wewnętrznych w spółkach na całym świecie i ich zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zadania skupiały się na:

 • weryfikacji prawidłowości i zgodności z prawem procesów biznesowych realizowanych przez całą, międzynarodową grupę, w których wykorzystywane są dane osobowe, uwzględnione w globalnym Rejestrze Czynności Przetwarzania;
 • doradztwie w zakresie prawidłowości, zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, realizacji zasady minimalizacji danych, przekazywania danych do Państw Trzecich (przy zastosowaniu metod ochrony, takich jak umowy o powierzeniu przetwarzania danych, Klauzule modelowe, Tarcza Prywatności);
 • doradztwie w zakresie środków ochrony danych osobowych oraz weryfikacji aplikacji i systemów wykorzystujących dane osobowe;
 • przygotowywaniu treści klauzul informacyjnych oraz formularzy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wykonywaniu Oceny ryzyka oraz Oceny skutków dla ochrony danych;
 • ogólnym doradztwie w zakresie zgodności działalności spółek z RODO.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl