29.11.2020

Spółka z branży nowych technologii

Paweł Syguła

Kancelaria zapewniała kompleksową obsługę prawną dużej spółki oraz jej udziałowcom w transakcji wypłaty skumulowanych zysków w formie zaliczek na poczet dywidendy, w tym kompleksowe przygotowanie dokumentacji korporacyjnej, pomoc w uzyskaniu wewnętrznych aprobat korporacyjnych zgodnie z przyjętą polityką grupy oraz bieżące wsparcie doradcze w zakresie realizacji poszczególnych kroków proceduralnych u klienta. Transakcja, która miała kluczowe znaczenie dla spółki klienta pod względem finansowym i biznesowym, została przeprowadzona w międzynarodowym i wielodyscyplinarnym środowisku. Prawnicy pracujący przy projekcie specjalizują się w sprawach transgranicznych i posiadają znakomitą wiedzę z zakresu austriackiej jurysdykcji.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl