29.11.2020

Spółka z branży nowych technologii

Paweł Syguła

Spółka jest spółką notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA. Działalność spółki koncentruje się na dostarczaniu specjalizowanych produktów dla branży finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej.

W ramach umowy Kancelaria Konieczny, Wierzbicki zrealizowała:

 • Sporządzenie regulaminu zarządu spółki oraz jego aktualizacja, z uwzględnieniem specyfiki wymogów stawianych spółkom giełdowym.
 • Sporządzanie, a także aktualizacja regulaminu rady nadzorczej, uwzględniającego dobre praktyki spółek notowanych na GPW.
 • Sporządzenie oraz aktualizacja regulaminu komitetu audytu, uwzględniającego wymogi zmienionej ustawy o biegłych rewidentach i firmach audytorskich
 • Sporządzenie procedury dot. anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych wraz z jego aktualizacją.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl