04.12.2020

Bieżąca obsługa prawna na rzecz producenta detektora służącego do stworzenia obrazu 3D Earth

Agnieszka Grzebieniowska

Spółka prowadząca projekt badawczo-rozwojowy powierzyła Kancelarii Konieczny Wierzbicki bieżącą obsługę prawną. Klient zajmuje się przygotowaniem innowacyjnego detektora służącego do stworzenia obrazu 3D Earth. Detektor jest oparty na analizie geo-neutrin emitowanych podczas promieniowania beta występującego w izotopach promieniotwórczych w skorupie ziemskiej.

Usługi prawne świadczyła w imieniu Kancelarii Konieczny Wierzbicki mec. Monika Kapijas, która: przygotowywała umowy inwestycyjne i strategię inwestycyjną, współpracując w tym zakresie z inwestorami zewnętrznymi i publicznymi. Ogromne znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia była współpraca z  funduszami VC z Cypru i Luksemburga. Dużym wyzwaniem było także dostosowanie struktury korporacyjnej do warunków wymaganych przez inwestorów i finansowanie publiczne.

Kolejnymi zadaniami, które – w ramach współpracy zrealizowała Kancelaria – były kwestie stricte związane z zabezpieczeniem praw własności intelektualnej do technologii ochroną zaangażowania założycieli w firmie na czas trwania projektu, a także przeniesienie patentów z USA na technologię do Polski. Kluczowym punktem działań na rzecz Spółki było przygotowanie i negocjowanie umów z uczelniami i instytucjami na testowanie nowej technologii, a następnie jej wdrażanie.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl