05.12.2020

Doradztwo polskiemu wydawcy gier komputerowych, notowanemu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych – połączenie ze spółką produkującą gry planszowe

Paweł Syguła

Kancelaria Konieczny Wierzbicki doradzała spółce wydającej gry na PC, Xbox One, Nintendo Switch oraz PS4, notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z  połączeniem z rozwijającą się firmą produkującą gry planszowe. Spółka na co dzień jest wiodącym producentem gier komputerowych, dedykowanych na polski i międzynarodowy rynek. W ciągu kilku lat jej istnienia na rynku pojawiło się wiele gier sygnowanych marką tego twórcy.

Projekt współpracy Kancelarii ze Spółką obejmował uzgodnienie planu połączenia, rozwiązanie kluczowych kwestii prawnych związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi oferowania i wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu, przyjętych na poziomie krajowym i europejskim, a także przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej.

Obsługa transakcji wymagała dużego doświadczenia w zakresie fuzji i publicznych ofert instrumentów finansowych, zwłaszcza w świetle najnowszego rozporządzenia 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego oraz warunków wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu. Co więcej, znajomość rynku warszawskiej giełdy była niezbędna dla zapewnienia szybkiej realizacji projektu. Projekt ten został pomyślnie zakończony w czerwcu 2020 roku.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl