29.11.2020

Obsługa związku metropolitarnego w południowej Polsce – opracowanie dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Paweł Syguła

W ramach usługi, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stworzonego przez zamawiającego, kompleksowo opracowaliśmy dokumentację przetargową związaną z udzieleniem zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych. Usługa obejmowała również przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia, którego przedmiot stanowiło stworzenie lub modernizację, wdrożenie, utrzymanie oraz rozwój wielomodułowego systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu.

Usługa obejmowała również opracowanie projektu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej m.in. obszerną regulację z zakresu technologii informacyjnej w tym wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu, bezpieczeństwa danych i praw własności intelektualnej.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl