09.12.2020

Obsługa inwestycji Enterprise Investors w Software Mind

Katarzyna Augustyniak

Kancelaria Konieczny Wierzbicki obsługiwała transakcję, w ramach której Enterprise Investors inwestuje w Software Mind 111 mln zł poprzez odkup od Ailleron części istniejących udziałów za 40 mln zł oraz dokapitalizowanie spółki kwotą 71 mln zł (wartość post money Software Mind 220 mln zł), co daje funduszowi 50,2% udziałów w Software Mind, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli operacyjnej nad Software Mind przez Ailleron.

Zespół Kancelarii doradzał w toku całego procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie przygotowań do procesu inwestycyjnego, uzgodnień term sheet, badania due diligence oraz w toku negocjacji warunków umów przedwstępnych, umowy inwestycyjnej i umów spółek grupy Software Mind, troszcząc się o zabezpieczenie uprawnień Ailleron jako wspólnika mniejszościowego, a jednocześnie kierującego bieżącą operacyjną działalnością Software Mind.

Zespół Kancelarii realizuje również obsługę prawną procesu reorganizacji struktury biznesu Ailleron poprzedzającego finalizację transakcji, w tym przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Software Mind.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl