04.12.2020

Świadczenie usług prawnych na rzecz Funduszu inwestującego w nowoczesne technologie

Agnieszka Grzebieniowska

Od sierpnia 2017 roku prawnicy z Kancelarii Konieczny Wierzbicki świadczą usługi prawne na rzecz Funduszu inwestującego w nowoczesne technologie. Program zapoczątkowany przez Fundusz to interesujące źródło środków dla przedsiębiorców w fazie seed, w której ryzyko niepowodzenia jest  największe.

Stała obsługa funduszu inwestycyjnego działającego w ramach programu NCBiR: BRIdge Alfa polega na świadczeniu następujących usług na rzecz zleceniodawcy:
– sporządzanie wewnętrznych dokumentów funduszu, zapewniających zgodność z wymogami programu (takie jak polityka inwestycyjna, jak również polityka unikania konfliktu interesów),
– negocjowanie umów z grantodawcą oraz inwestorami,
– kompleksowa obsługa inwestycji (od badania due diligence, przez umowę inwestycyjną, jej wykonanie, aż po wyjście),
– przygotowanie komitetów inwestycyjnych,
– badanie prawidłowości wydatkowania pomocy publicznej,
– zapewnienie doradztwa w sprawach bieżących.

Bieżącą obsługą Funduszu zajmuje się mec. Paulina Opiełka z Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl