09.11.2020

Obsługa Funduszu nr 13

Agnieszka Grzebieniowska

Kancelaria świadczyła kompleksowe usługi dla dynamicznie rozwijającej się firmy, która zamierzała stać się funduszem VC – podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w ramach Programu Otwarte Innowacje, realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju z wykorzystaniem środków unijnych. Prawnicy Kancelarii Konieczny Wierzbicki przeprowadzili analizę due diligence i udzielili wsparcia prawnego w negocjacjach istotnych postanowień umowy inwestycyjnej z Polskim Funduszem Rozwoju. Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidywało wpis wnioskodawcy do Rejestru Alternatywnych Firm i Spółek Inwestycyjnych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego – w trakcie procedury administracyjnej kancelaria z powodzeniem reprezentowała wnioskodawcę.
W toku postępowania konieczna była analiza i podjęcie kwestii odpowiedzialności kluczowych pracowników za zobowiązania Operatora Finansowego oraz kwestii niedofinansowania w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. W ramach obsługi prawnej zapewniliśmy wsparcie przy zmianie statutu i umowy spółki w celu dostosowania jej do wymogów Polskiego Funduszu Rozwoju. Uczestniczyliśmy także w wydarzeniach korporacyjnych, takich jak walne zgromadzenie
akcjonariuszy oraz przeprowadziliśmy proces sprzedaży akcji. Opisana powyżej sprawa była niezwykle ważna, gdyż umożliwiła klientowi dalszy rozwój spółki przy wykorzystaniu środków publicznych pozyskanych z funduszy strukturalnych. Wartość transakcji to 82 mln PLN.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl