09.11.2020

Obsługa Funduszu nr 10

Agnieszka Grzebieniowska

W ramach bieżącej obsługi funduszu realizujemy takie czynności jak:
– przygotowywanie wewnętrznych dokumentów funduszu, zapewniających zgodność z wymogami programu (takie jak polityka inwestycyjna, a także polityka unikania konfliktu interesów),
– negocjacje umów z grantodawcą i inwestorami,
– kompleksowa obsługa inwestycji (od badania due diligence, przez umowę inwestycyjną, jej wykonanie, aż po wyjście),
– przygotowanie komitetów inwestycyjnych,
– zapewnienie doradztwa w sprawach bieżących,
– analiza prawidłowości wydatkowania pomocy publicznej.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl