09.11.2020

Stała obsługa prawna funduszu venture capital komercjalizującego nowoczesne technologie

Agnieszka Grzebieniowska

Fundusz venture capital, którego polityka inwestycyjna skoncentrowana jest na projektach badawczych, w tym na wspieraniu innowacji w start-upach i rozwiniętych firmach, zlecił Kancelarii Konieczny Wierzbicki stałą obsługę prawną swoich interesów w ramach programu rozwojowego.

Prawnicy z Kancelarii – Dawid Stalmach i mec. Paulina Opiełka – prowadzili kompleksową obsługę inwestycji. Przeprowadzali badania due diligence, a także kontrolę prawidłowości wydatkowania pomocy publicznej. Przygotowali umowę inwestycyjną oraz zadbali o jej wykonanie, zapewniając wyjście inwestycyjne.

Sporządzali również wewnętrzne dokumenty funduszu, przede wszystkim politykę inwestycyjną oraz politykę unikania konfliktu, które miały zapewnić zgodność z wymogami programu. Największym wyzwaniem projektu – ze względu na surowe wymagania programowe – było negocjowanie umów z grantodawcą i inwestorami.  Prawnicy z Kancelarii Konieczny Wierzbicki poradzili sobie jednak i z tym zadaniem.

Fundusz, który na co dzień łączy świat nauki z biznesem, doradzając start-upom i przedsiębiorstwom chcącym komercjalizować nowoczesne technologie, współpracuje z Kancelarią Konieczny Wierzbicki od 2018 roku, konsekwentnie realizując wyznaczone cele.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl