05.12.2020

Obsługa akceleratora przeznaczonego dla start-upów naukowo-technologicznych

Agnieszka Grzebieniowska

Klient to Fundacja, która jest organizatorem akceleratora będącego częścią globalnej sieci, afiliowanej z najlepszą na świecie uczelnią technologiczną. Celem akceleratora jest rozwój startupów działających w zakresie m.in. technologii informatycznych, usług finansowych, rozwiązań medycznych, nauk biologicznych, oprogramowania i IoT.

Prawnicy z Kancelarii Konieczny Wierzbicki podjęli się na życzenie Fundacji zadania stworzenia wskazanego akceleratora. Mec. Paulina Opiełka, prawnik Dawid Stalmach brali udział w pracach przygotowania regulaminu akceleratora oraz sporządzali umowy zawierane z uczestnikami programu. Równie ważną realizacją było przygotowywanie umów z partnerami wspierającymi i odbiorcami technologii. Należą do nich spółki z sektora dużych przedsiębiorstw, które w określonej branży prowadzić będą realizację pilotażu rozwiązania startupu i być może wdrożą to rozwiązanie w swojej działalności.

W ramach prowadzonej współpracy prawnicy z Kancelarii Konieczny Wierzbicki zajęli się tworzeniem spółek dla Pomysłodawców, przygotowywaniem umów dotyczących ochrony informacji poufnych i własności intelektualnej, a także doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych. Przygotowali m.in. dokumentację niezbędną do dostosowania działalności do wymogów RODO oraz umowy i regulaminy dotyczące współpracy startupów z kontrahentami i docelowymi klientami.

Kancelaria świadczy na rzecz Fundacji doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności w branżach: diagnostyki i analityki medycznej, świadczenia usług medycznych przez Internet, medycyny weterynaryjnej, rehabilitacji, oprogramowania, rozwiązań z zakresu IoT, ochrony środowiska.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl