08.01.2021

Polska rozbudowuje przystań biznesową dla specjalistów zza wschodniej granicy

Łukasz Wieczorek
IT

Z początkiem grudnia 2020 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, które ułatwiają podjęcie pracy w Polsce przez cudzoziemców-specjalistów. Ruszył program „Poland. Business Harbour”, który umożliwia białoruskim specjalistom z branży IT łatwą relokację na terytorium Rzeczypospolitej.  

„Poland. Business Harbour” – praca dla Białorusinów w Polsce

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach rozszerzyła katalog sytuacji, pozwalających na podjęcie przez cudzoziemców pracy w Polsce bez konieczności posiadania wizy. Mogą to uczynić nie tylko lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne czy lekarze dentyści. W ramach ostatniego programu polskiego rządu, tym uprawnieniem objęto również wszystkich posiadających wizy z adnotacją „Poland. Business Harbour”. To rozwiązanie jest przepustką dla specjalistów z branży nowych technologii, start-upów, MŚP oraz dużych firm z terenów Białorusi, chcących podjąć pracę lub rozwinąć biznes w Polsce.

Program „Poland. Business Harbour” pozwala specjalistom IT z Białorusi, a także ich rodzinom ubiegać się w przyspieszonym trybie o polską wizę. Oznacza to, że obywatele Białorusi wykonujący zawód informatyka, programisty czy przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży technologicznej i planujący rozpocząć pracę w Polsce, nie będą musieli zdobywać zezwolenia na pracę przed złożeniem wniosku o wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”. Skróci to czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. Do końca października 2020 roku w ramach programu „Poland. Business Harbour” wydano 1 300 wiz specjalistom IT z Białorusi.

Co zyskają białoruscy przedsiębiorcy i specjaliści IT?

Osoby z Białorusi, które zechcą pracować w Polsce będą mogły korzystać z tymczasowej przestrzeni mieszkalnej i biurowej. Ich dzieci, które będą uczęszczały do polskich szkół, będą mogły korzystać z dodatkowych lekcji języka polskiego. Pozwoli to na lepszą adaptację w nowym kraju. Białoruscy specjaliści będą mogli liczyć również na wsparcie w wyszukiwaniu inwestorów oraz zdobywaniu grantów na działalność badawczo-rozwojową.

Dodatkowym plusem takiego rozwiązania zapowiadanym przez polski rząd są spore ułatwienia w kontakcie z samorządami oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Te ostatnie już od dawna działają, by zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju biznesu dla osób z różnych krajów, w tym Białorusi.

Ułatwiona procedura wizowa – dla kogo jest przeznaczona?

Ułatwiona procedura wizowa dedykowana jest osobom fizycznym z wykształceniem inżynierskim lub doświadczeniem IT. W programie „Poland. Business Harbour” mogą wziąć udział także Białorusini bez wykształcenia kierunkowego czy doświadczenia w branży nowych technologii. Kwalifikacja w takim wypadku będzie zależna od zaproszenia pracownika do pracy przez polską firmę, uczestniczącą w programie. Lista tych firm jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour/specjalista-it.

Ubieganie się o wizę jest całkowicie bezpłatne, wiąże się jednak z kilkoma formalnościami. W ich rozwiązaniu chętnie pomogą prawnicy z Kancelarii Konieczny Wierzbicki, którzy od wielu lat świadczą pomocą prawną w relokacji pracowników m.in. z Białorusi, Rosji czy Ukrainy. Prawnicy Kancelarii chętnie wesprą również białoruskich specjalistów IT, którzy pragną rozwinąć swoją działalność w Polsce.

Exodus białoruskich specjalistów IT

Dlaczego zapotrzebowanie na białoruskich ekspertów IT jest w Polsce tak ogromne? Przede wszystkim należy podkreślić, że Białorusini to solidni, dobrze wyedukowani specjaliści, za którymi stoi odpowiednio zaprojektowany system nauki matematyki i fizyki. Znajomość tych dziedzin naukowych pozwala na rozwój w obszarze nowych technologii. Co więcej, oprócz zaplecza merytorycznego, białoruscy specjaliści IT mają na koncie wiele spektakularnych sukcesów, przynoszących duże dochody. Wielu krajom Europy Wschodniej zależy na wykorzystaniu potencjału i talentu tych ekspertów. Polska oferuje pakiet benefitów, które sprawią, że praca nad Wisłą może okazać się bardziej opłacalna niż na Białorusi lub w innych krajach regionu. Lepsze zarobki, perspektywy związane z prowadzeniem biznesu w dynamicznie rozwijającym się kraju należącym do Unii Europejskiej, większe możliwości zawodowe – to tylko niektóre powody, dla których tysiące Białorusinów już skorzystało z programu „Poland. Business Harbour”.

Relokacja białoruskiego biznesu do Polski nie oznacza rezygnacji z prowadzenia działalności na Białorusi, ale możliwość dalszego rozwoju biznesu i ekspansji na nowe rynki.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl