07.01.2020

Kara w wysokości 943 000 zł nałożona na Bisnode częściowo uchylona

izabela ustymenko

Kara nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Bisnode była pierwszą tego typu w Polsce. Sąd częściowo uchylił tę karę finansową, która pierwotnie wynosiła 943 000 zł.

 

Powody częściowego uchylania kary

Kara została wymierzona za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego względem dużej liczby podmiotów, których dane były przetwarzane przez spółkę w związku z ich pozyskiwaniem z różnych rejestrów, m.in. KRS i CEIDG.

Sąd uchylając karę, stwierdził jednak, że przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania o przetwarzaniu danych osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jak również tych, które ją zawiesiły, a sam fakt występowania osób w ogólnodostępnych rejestrach pozostaje bez znaczenia.

Natomiast obowiązek informacyjny nie dotyczy osób nieprowadzących już działalności (wykreślonych z rejestrów), z uwagi na prawdopodobieństwo braku aktualności danych. Z tego też powodu sąd uznał, że nałożona kara była nieproporcjonalna. Co istotne, sąd wskazał, że wysokie koszty spełnienia obowiązku informacyjnego nie powinny być uznawane za niewspółmiernie duży wysiłek, który pozwala na odstąpienie od obowiązku z art. 14 RODO.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl