Dematerializacja akcji

Skuteczne przeprowadzanie dematerializacji w świetle najnowszych przepisów nakładających ten obowiązek na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne.

Radca prawny
Monika Kapijas
+48 517 546 410
Radca prawny
Monika Kapijas
+48 517 546 410

Skuteczne przeprowadzanie dematerializacji w świetle najnowszych przepisów nakładających ten obowiązek na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne.

Do końca lutego 2021 roku każda spółka akcyjna oraz komandytowo-akcyjna ma obowiązek przeprowadzenia dematerializacji akcji. Od 1 marca 2021 roku akcje nie będą już mogły mieć formy tradycyjnego dokumentu. By skutecznie przeprowadzić dematerializację, spółki będą musiały m.in. nawiązać współpracę z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy, kilkakrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, a także wdrożyć szereg innych czynności o charakterze korporacyjnym.

 Jako kancelaria zapewniamy:

 • doradztwo prawne przy wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
 • doradztwo na rzecz organów spółki;
 • przygotowanie dokumentacji walnego zgromadzenia (wybór firmy inwestycyjnej, zgoda na dematerializację, umowa o obsługę rejestru akcjonariuszy);
 • przygotowanie i nadzór nad wykonaniem wezwań dla akcjonariuszy;
 • bieżącą komunikację z firmą inwestycyjną;
 • obsługę procesu formalnego unieważnienia dokumentów akcji.

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w doradzaniu spółkom akcyjnym i komandytowo-akcyjnym, w tym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych i w Alternatywnym Systemie Obrotu (w tym jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect).

Jeżeli z punktu widzenia spółki dematerializacja akcji nie jest w danym momencie najlepszym rozwiązaniem (m.in. ze względu na koszty związane z rejestrem akcjonariuszy i organizacją walnych zgromadzeń), jako alternatywę proponujemy przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę osobową (z pominięciem badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta).

Zmiana formy prawnej. W ramach procesu zapewniamy:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej spółki przekształconej oraz konsekwencji prawnych i podatkowych związanych z przeniesieniem obowiązujących kontraktów, umów z pracownikami, decyzji, koncesji i zezwoleń;
 • doradztwo w zakresie opracowania harmonogramu czynności związanych z procesem przekształcenia;
 • przygotowanie planu przekształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami;
 • sporządzenie projektu umowy spółki przekształconej;
 • obsługę formalnoprawną przekształcenia – zawiadomienie akcjonariuszy, obsługę walnego zgromadzenia;
 • rejestrację przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • z sukcesem przeprowadziliśmy wiele operacji przekształceń, połączeń i innych zmian podmiotowych przez sądami rejestracyjnymi w całej Polsce.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl