Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Szczegółowe analizy struktury korporacyjnej spółki i identyfikacja beneficjentów rzeczywistych. Wsparcie na każdym etapie zgłoszenia do CRBR.

Spółki prawa handlowego zobowiązane są do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), w którym wskażą podstawowe dane identyfikacyjne spółki oraz dane jej beneficjentów rzeczywistych, tj. osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Dlaczego należy zgłosić spółkę do CRBR?

Celem ujawnienia danych w rejestrze jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez uniemożliwienie ukrycia swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Rejestr jest publicznie dostępny pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl/.

Jak zgłaszamy do CRBR?

Samo zgłoszenie do CRBR musi być dokonane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu samodzielnie, z wykorzystaniem kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Ujawnienie nieprawdziwych informacji, w szczególności brak prawidłowego wskazania beneficjenta rzeczywistego, grozi odpowiedzialnością karną.

 

Nasza kancelaria zapewnia:

 • analizę struktury korporacyjnej spółki i identyfikację beneficjentów rzeczywistych;
 • przygotowanie formularza zgłoszenia do CRBR w formacie xml;
 • szczegółowe instrukcje dokonania zgłoszenia w drodze elektronicznej oraz bieżące wsparcie w procesie.

Dodatkową korzyścią związaną z dokonaniem analizy struktury korporacyjnej spółki jest zidentyfikowanie powiązań osobowych i korporacyjnych, istotnych m.in. przy ustalaniu statusu MŚP przy ubieganiu się o uzyskanie pomocy publicznej oraz w ramach bieżącej działalności spółki (np. na potrzeby kontaktu z bankami, instytucjami rynku kapitałowego, realizacji niektórych czynności notarialnych itp.).

Nowo utworzone spółki zobowiązane są dokonać zgłoszenia do CBRB w terminie 7 dni od ich wpisu do KRS. Taki sam termin obowiązuje w przypadku zmiany danych beneficjentów.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl