Obsługa Deweloperów

W ramach naszej kancelarii prowadzimy bieżącą obsługę inwestorów, spółek deweloperskich i innych podmiotów działających na rynku nieruchomości, zapewniając wsparcie prawne na wszystkich etapach inwestycji. Identyfikujemy możliwe ryzyka związane z konkretną inwestycją czy nieruchomością, obsługujemy prawnie proces inwestycyjny, w tym postępowania administracyjne związane z decyzjami planistycznymi, jak również prowadzimy obsługę na etapie komercjalizacji inwestycji.

Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714

Prowadzimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego, od wyboru i zakupu nieruchomości po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i sprzedaż lub komercjalizację inwestycji.

Doradzamy przy planowaniu struktury realizacji i finansowania inwestycji, przygotowując i negocjując umowy inwestycyjne i umowy o współpracę, jak również doradzając w zakresie optymalnej formy spółki dla prowadzenia inwestycji.

Wspieramy inwestorów w uzyskiwaniu finansowania dla ich inwestycji.

Pomagamy przy organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowując, opiniując i negocjując umowy o roboty budowlane, umowy z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy z architektami i projektantami inwestycji, umowy z dostawcami mediów oraz zarządcami dróg.

Reprezentujemy deweloperów i inwestorów w postępowaniach administracyjnych w czasie przygotowania inwestycji i w trakcie budowy. Prowadzimy w aspekcie prawnym postępowania o warunki zabudowy oraz o pozwolenie na budowę.

Opiniujemy i przygotowujemy prospekty informacyjne, umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie i umowy sprzedaży zawierane z klientami.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i umowy dzierżawy lokali, powierzchni biurowych i handlowych oraz nieruchomości.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl