Umowy w obrocie międzynarodowym

Obsługa prawna w zakresie redagowania, analizowania i negocjowania umów w obrocie międzynarodowym. Wsparcie przy wyborze optymalnych rozwiązań i analiz ryzyka prawnego.

Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868
Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868

Wsparcie na każdym etapie tworzenia i negocjacji umów

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie redagowania, analizowania i negocjowania umów w obrocie międzynarodowym. Klientom wskazujemy optymalne rozwiązania i ryzyka prawne związane z poszczególnymi klauzulami umownymi czy konstrukcjami prawnymi.

Stała obsługa klientów w środowisku międzynarodowym

Prowadzimy stałą obsługę szeregu klientów operujących w środowisku międzynarodowym. Posiadamy ugruntowane doświadczenie w pracy przy kontraktach na styku różnych porządków prawnych. W szczególności znana nam jest specyfika umów w systemie prawa anglosaskiego. Posiadamy znajomość standardów rynkowych i praktycznych elementów związanych z redagowaniem kontraktów pod prawem Anglii i Walii oraz USA.

 • Sporządzamy kontrakty handlowe dla klientów z różnych sektorów
 • Przygotowujemy i konsultujemy międzynarodowe kontrakty handlowe m.in. dla klientów z sektora IT (umowy wdrożeniowe, umowy licencyjne, support & maintenance, itp.), sektora FinTech, branży gier, branży hotelowej.
 • Prowadzimy szkolenia i wykłady związane z kontraktami w obrocie transgranicznym.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl