12.02.2020

Nowelizacja prawa geodezyjnego trafiła do Sejmu

izabela ustymenko

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada szereg usprawnień proceduralnych, między innymi w zakresie  zgłaszania  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych,  udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przekazywania  wyników  prac  geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacji – co w założeniu ustawodawcy ma usprawnić dokonywanie wszystkich prac geodezyjnych. 

Ponadto, projekt wprowadza regulacje przyspieszające proces inwestycyjny, poprzez umożliwienie powszechnego udostępniania dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych na obszarze całego kraju, co ułatwi dostęp do materiałów planistycznych we wszystkich gminach w Polsce. W zakresie tych zmian w styczniu zakończyło się pierwsze czytanie na posiadzeniu Komisji Infrastruktury.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl