07.02.2019

Nowe obowiązki związane ze zgłaszaniem schematów podatkowych (MDR)

Marcin Wierzbicki

W dniu 1 stycznia 2019 r. do przepisów Ordynacji podatkowej zaimplementowane zostały rozwiązania dotyczące zgłaszania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych (ang. Mandatory  Disclosure  Rules – MDR). Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, za schemat podatkowy podlegający obowiązkowi zgłoszenia uznaje się czynność (w tym czynność planowaną) których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Czynność ta musi przy tym posiadać określoną przepisami MDR tzw. cechę rozpoznawczą (w uproszczeniu – określony wpływ na rozliczenia podatkowe podatnika) bądź też być dokonana w celu uzyskania korzyści podatkowej. Co istotne, obowiązkami raportowania w ramach MDR może być również objęte dokonywanie czynności w całości zgodnych prawem i nie mających na celu uniknięcia opodatkowania (np. korzystanie z ulg podatkowych lub preferencyjnych zasad rozliczenia).

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl