14.01.2020

Nadchodzą duże zmiany w procedurze „pre-pack” (postępowania upadłościowego)

Barbara Miziołek

Znowelizowane przepisy Prawa upadłościowego dotyczące procedury przygotowanej likwidacji majątku upadłego tzw. „pre-pack” wchodzą za trzy miesiące (z dniem 24 marca 2020 roku). Instytucja ta może być korzystnym rozwiązaniem zarówno dla niewypłacalnego dłużnika, jak i wierzyciela.

 

Skrócenie casu trwania postępowania upadłościowego

Przygotowana likwidacja, której celem jest skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli, polega na sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części, albo składników majątkowych, stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na warunkach określonych we wniosku dołączonym do wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Nadchodzące zmiany obejmą przede wszystkim:

 • wydłużenie terminu do złożenia wniosku o „pre-pack” – wniosek będzie można złożyć w toku całego postępowania o ogłoszenie upadłości;
 • uprawnionym do złożenia będzie dłużnik – nawet jeżeli to nie on złożył wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • obowiązek wpłaty wadium przez nabywcę w wysokości 1/10 oferowanej ceny;
 • złożenie wniosku będzie podlegało obwieszczeniu;
 • możliwość zgłoszenia wielu nabywców i przeprowadzenie licytacji w tym przypadku;
 • obowiązek załączenia listy zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika celem ich poinformowania o wniosku.

Dłużnicy i wierzyciele pragnący złożyć wniosek o „pre-pack” na dotychczasowych zasadach powinni dokonać tego wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl