02.07.2019

LIBERALIZACJA ZASAD DOTYCZĄCYCH ZMIANY CELU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Marcin Wierzbicki

W dniu 16 maja Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, w skład których wchodzi m. in. ustawa o gospodarce nieruchomościami. Największą modyfikację przewidziano w art. 73 wspomnianej ustawy, gdzie dopuszczono możliwość zwrócenia się przez użytkowników wieczystych z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego, jeżeli cel ten jest zgodny z jednym z następujących: przeznaczeniem nieruchomości ustalonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, zgłoszeniem budowy lub przebudowy, uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, a także decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozwiązanie to przyczyni się do ograniczenia dowolności działań organów administracji publicznej w zakresie interpretacji tego, co stanowi zmianę celu użytkowania wieczystego, a co za tym idzie, żądania opłat w przypadku przyjęcia, że do zmiany doszło. Nowość stanowi także wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty za zmianę celu użytkowania wieczystego – stawka nie może być większa niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej i może być pobierana jedynie, gdy ze zmianą celu wiąże się obniżenie stawki opłaty.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl