14.01.2020

Konieczny Wierzbicki w Gazecie Prawnej: sąd może pouczyć o wyniku sprawy

izabela ustymenko

Artykuł autorstwa Łukasza Persa dotyczy zmian w procedurze cywilnej co do uprawnień sędziowskich w zakresie pouczeń. Na podstawie nowych przepisów, sąd może na posiedzeniu pouczyć strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych dotychczas twierdzeń i dowodów, a także ma obowiązek uprzedzenia obecnych na posiedzeniu stron o możliwości rozstrzygnięcia żądania na innej podstawie prawnej niż ta, która została wskazana w pozwie.

 

Kontrowersje: za i przeciw

Nowe uprawnienia w zakresie pouczeń wzbudzają spore kontrowersje w szczególności w kontekście zasad bezstronności sędziego i równego traktowania uczestników procesu. Zwolennicy wprowadzonych zmian argumentują z kolei, że nowe możliwości pozwolą nakierowywać strony na kwestie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz ograniczą gromadzenie niepotrzebnego materiału dowodowego, a tym samym potencjalnie usprawnią i przyśpieszą postępowania.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod adresem: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1447226,nowelizacja-procedury-cywilnej-sedzia.html

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl