12.08.2020

Kara UOKiK za zmowę przetargową małopolskich przewoźników

Gabriela Kocurek

Prezes UOKiK poinformował o wydaniu decyzji w sprawie zmowy przetargowej, w której brali udział małopolscy przedsiębiorcy zajmujący się przewozem uczniów. Zamawiającymi były małopolskie gminy oraz placówki edukacyjne, w tym m. in. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Sztuczne zawyżanie cen zamówienia – zmowa przetargowa

Postępowanie przed UOKiK wykazało, że przewoźnicy wspólnie, w sposób niedozwolony wpływali na wyniki dziesięciu zamówień publicznych, a w sześciu z nich osiągnęli zamierzony skutek. Mechanizm działania przedsiębiorców opierał się na rozstawianiu i wycofywaniu ofert. Jeśli oferty obu przedsiębiorców pozostających w zmowie okazywały się najkorzystniejsze zwycięzca wycofywał się z zawarcia umowy z zamawiającym nie dostarczając niezbędnych do jej zawarcia dokumentów. W konsekwencji wygrywała druga z kolei oferta przedsiębiorcy pozostającego w zmowie, która była droższa. W ten sposób dochodziło do sztucznego zawyżenia ceny zamówienia.

Kary za zmowę przetargową

Za ww. naruszenie w myśl ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy grozi kara finansowa do wysokości 10 proc. jego rocznego obrotu. Na małopolskich przewoźników Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości 200 tys. zł. Decyzja o nałożeniu kary nie jest prawomocna.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl