06.11.2020

Już oficjalnie estoński CIT od 1 stycznia 2021r.

Paweł Syguła

 

W dniu 28 października 2020 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej tzw. „estoński CIT” czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Wprowadzone nowelizacją rozwiązania mają stanowić alternatywę dla tradycyjnego rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Istotą estońskiego CIT jest zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego, który w tym wypadku przypada  na moment wypłaty zysków ze spółki. Skorzystanie z nowego schematu rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych jest dobrowolne, co oznacza, że to podatnik decyduje czy chce rozliczać się w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Oczywiście podatnik musi spełniać szereg wymogów wskazanych ustawowych, pozwalających mu na skorzystanie z tej formy opodatkowania.

Podatnik może wybrać estoński CIT na okres 4 lat. Okres ten ulega przedłużeniu o kolejne 4 lata, jeśli podatnik w dalszym ciągu spełnia kryteria określone w ustawie.

Z nowego rozwiązania nie będą mogły skorzystać spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl