15.02.2021

Dotacje w ramach funduszu dla MŚP na rejestrację znaków towarowych i wzorów

Łukasz Wieczorek
dotacje

Wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE, które spełniają kryteria oficjalnej definicji MŚP, mogą starać się o wsparcie finansowe. Dotacje obejmują 50% zwrotu kosztów związanych ze zgłoszeniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych (do wysokości 1.500 EUR na przedsiębiorstwo).

Dotacje przyznawane są w ramach wspieranego przez Komisję Europejską i EUIPO „The Ideas Powered for Business SME Fund”. Program opiewa na kwotę 20 mln euro. Powstał w celu wsparcia europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w dostępie do ich praw własności intelektualnej.

Wnioski w ramach funduszu można składać w pięciu wyznaczonych na 2021 r. oknach. Najbliższe okno zostanie otwarte 1 marca 2021 r. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Program skierowany jest przede wszystkim do firm z sektora MŚP, które rozważają zarejestrowanie znaku towarowego lub wzoru zarówno na poziomie unijnym (EUIPO, obejmującym wszystkie państwa członkowskie UE), jak i krajowym. Procedura składania wniosków o dotacje obejmuje trzy etapy. W pierwszym z nich wnioskodawca składa formularz online wraz z dokumentacją wymaganą do sprawdzenia statusu MŚP i ustalenia, czy wniosek może zostać rozpatrzony. Następnie po otrzymaniu e-maila potwierdzającego pomyślne rozpatrzenie wniosku, zgłasza on i opłaca swój znak towarowy i/lub wzór. Ma na to 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji. W ostatnim kroku należy złożyć wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem linku dostępnego w decyzji o przyznaniu dotacji.

Chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie rejestracji Twojego znaku towarowego lub wzoru? Pomożemy Ci w złożeniu wniosku i sprawnej obsłudze procesu dofinansowania. Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl