04.09.2020

Co z ulgą PIT, gdy nieruchomość dziedziczy dziecko?

Katarzyna Augustyniak

Organy podatkowe nie pozostawiają złudzeń. Małoletniemu nie przysługuje ulga mieszkaniowa, gdy jego rodzic  – po śmierci współmałżonka – kupuje nowy dom tylko na siebie. Oznacza to, że część dochodu pochodząca ze zbycia podlega podatkowi PIT. Odmienne stanowisko reprezentuje NSA.

Zbycie nieruchomości po zmarłym małżonku a ulga PIT dla dziecka

Gdy umiera jeden ze współmałżonków i drugi z rodziców postanawia zbyć nieruchomość przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym odziedziczył nieruchomość wspólnie z dzieckiem, kupując ją wyłącznie na siebie, staje się jej jedynym właścicielem. W takiej sytuacji organy podatkowe stoją na stanowisku, że małoletniemu nie przysługuje ulga.

Tego typu interpretację indywidualną przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 21 sierpnia 2020 roku. W dokumencie stwierdza, że jeśli małoletni nie nabył prawa własności, a jedynie mieszka w kupionym przez rodzica domu lub innej nieruchomości, nie może korzystać z ulgi z przypadającej mu części dochodu.

Jak wskazał Dyrektor KIS, aby skorzystać z ulgi osoba ubiegająca się o nią, musi przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży wcześniejszej nieruchomości na własny cel mieszkaniowy.

NSA w obronie ulgi dla małoletniego

Zupełnie inaczej te kwestie interpretuje NSA, który twierdzi, że przychody ze sprzedaży powinny być połączone. Natomiast rodzic małoletniego powinien mieć możliwość ich wspólnego rozliczenia i móc skorzystać z ulgi w pełnym zakresie, o ile tylko mieszka wraz z dzieckiem w nowym domu.

Coraz więcej jest również korzystnych wyroków w tej sprawie. Przykładem może być wyrok NSA z 17 czerwca 2020 roku, w którym NSA oddalił skargę fiskusa od wyroku WSA w Warszawie. Zdaniem sądu fiskus nie miał prawa żądać podatku od małoletniej, 11-letniej – w chwili zbycia nieruchomości przez matkę – córki. Na dziewczynce nie ciążył obowiązek podatkowy.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl