29.04.2021

Pierwsza próba prawnej regulacji sztucznej inteligencji na dużą skalę

Łukasz Wieczorek

Przewiduje się, że za pięć lat sztuczna inteligencja stanie się kluczowym „narzędziem” w biznesie. AI zaistnieje w wielu obszarach i w wielu branżach – w tym także na stanowiskach zarządczych. W związku z zaistniałym zjawiskiem Unia Europejska proponuje nowe przepisy prawne.

 

21 kwietnia 2021 r. na stronie Komisji Europejskiej pojawił się projekt rozporządzenia o harmonizacji regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Proponowane przepisy mają służyć przede wszystkim zabezpieczeniu społeczeństwa przed negatywnymi skutkami rozwoju technologii AI poprzez wprowadzenie wymogów dla systemów w poszczególnych branżach o różnych poziomach ryzyka.

Projekt rozporządzenia bezwzględnie zabrania wdrażania systemów AI które, manipulując zachowaniem lub wykorzystując słabość, wyrządzają ludziom krzywdę. Zakazane jest również wprowadzanie systemów punktacji społecznej oraz powszechnego nadzoru wszystkich osób fizycznych bez ich różnicowania.

W rozporządzeniu wyodrębniono dodatkowo kategorię systemów wysokiego ryzyka. Zaliczają się do niej m.in.: systemy związane z transportem, szkolnictwem, migracją, rekrutacją pracowników i wymiarem sprawiedliwości. Będą one musiały spełnić szereg rygorystycznych wymagań, by wyeliminować ryzyko nadużyć. Odpowiedzialność za dostosowanie systemów będzie spoczywać na ich dostawcach tj. podmiotach wprowadzających oprogramowanie na rynek. Za niedotrzymanie tych oraz innych obowiązków podmiotom może grozić grzywna nawet do 30.000 EUR lub do 6% rocznego obrotu.

W projekcie przewiduje się również utworzenie Europejskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji która to ma wyznaczać kierunki działania oraz wydawać zalecenia i opinie dotyczące polityki Wspólnoty wobec prawnego uregulowania sztucznej inteligencji. Podobne instytucje mają powstać w każdym z krajów członkowskich.

Do wejścia projektu rozporządzenia w życie jeszcze długa droga i wiele może się w tym czasie zmienić. Już teraz jest to inicjatywa pionierska, która zapewne zreformuje prawne postrzeganie sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl