PAULINA OPIEŁKA

aplikant adwokacki, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej

absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz Rosjoznawstwa w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła roczny międzynarodowy kurs arbitrażu i mediacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu "ICC arbitration and ADR programme" oraz studia z zakresu mediacji i polubownego rozwiązywania sporów na AGH w Krakowie.

główny przedmiot specjalizacji to prawo spółek handlowych, procesy inwestycyjne, prawo cywilne oraz polubowne metody rozwiązywania sporów

prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i zarządzania projektem

posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim

zainteresowania pozazawodowe: kraje Europy Wschodniej