08.06.2017

Pakiet wierzycielski ułatwi dochodzenie roszczeń, ale dłużnicy też skorzystają

Marcin Wierzbicki

Tygodnik Gazeta Prawna 19/05/2017 –

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w dotychczasowym brzmieniu nie zakazywała, by po stronie powodowej występowały osoby prowadzące działalność gospodarczą czy też ogólnie osoby prawne. W komentarzach do ustawy podkreśla się, że brak wyłączenia w stosunku do osób prawnych oznacza dopuszczenie ich prawa do skorzystania z rozwiązań proponowanych przez ustawę (tak interpretuje to Tomasz Jaworski w: T. Jaworski, P. Radzimierski, „Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz”. Warszawa 2010).

Z dotychczasowego katalogu roszczeń wskazanych w art. 1 ust. 2 ustawy niektóre jednak w praktyce nie mogły i nie mogą być dochodzone przez przedsiębiorców (roszczenia o ochronę konsumentów).

Dla przedsiębiorców istotne może być dokonane najnowszą nowelizacją rozszerzenie owego katalogu roszczeń. Chodzi przede wszystkim o roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania umownego oraz z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Mogą one być dochodzone zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. W praktyce może się okazać, że z przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym właśnie w zakresie tych nowo dodanych roszczeń w większym stopniu korzystać będą również przedsiębiorcy.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl