Podatki

Opodatkowanie wynagrodzeń, koszty uzyskania przychodów

Istotnym elementem portfolio naszych usług pozostaje doradztwo związane ze szczególnym aspektem prowadzonej działalności jakim jest opodatkowanie podatkiem dochodowym wypłacanych wynagrodzeń – zarówno dla samej kadry zarządzającej podmiotem, jak i pozostałych członków personelu zatrudnionego przez Klienta. Posiadamy bogate doświadczenia przy opracowywaniu i wdrażaniu modeli wynagradzania, pozwalających Klientom na osiągnięcie wymiernych oszczędności lub zapewnienie personelowi wyższych dochodów przy stałym poziomie obciążeń kosztowych po stronie Klienta. Możemy pochwalić się opracowaniem i wdrożeniem systemów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe, systemów prowizyjnych, a także schematów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów – zrealizowanych dla spółek giełdowych, jak i innych przedsiębiorców zatrudniających kilkuset pracowników. Wielokrotnie doradzaliśmy przy racjonalizacji obciążeń towarzyszących wypłatom wynagrodzeń dla kadry menadżerskiej.

  • Przeprowadzamy analizę dotychczasowych zasad ustalania i wypłaty wynagrodzeń personelu i kadry menadżerskich, jak i rekomendujemy implementację szczegółowych zmian w tym zakresie, pozwalających na zwiększenie efektywności opodatkowania wynagrodzeń poprzez, chociażby, zastosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów czy też szczególnego rodzaju ulg podatkowych związanych z prowadzenie działalności o określonym profilu.
  • Przeprowadzamy ocenę konsekwencji podatkowych możliwych zmian formuły prawnej dystrybucji wynagrodzeń, jak i prawnego aspektu procesu wdrożenia zmiany.
  • Opracowujemy wzory umów oraz wszelkie wewnętrzne dokumenty (w tym regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania).
  • Uzyskujemy dla Klientów interpretacje indywidualne.
  • Nadrzędnym celem świadczonych przez nas usług pozostaje zawsze zagwarantowanie naszym Klientom możliwie wysokiego bezpieczeństwa podatkowego w prowadzonym biznesie.

 

Michał Konieczny:
telefon: +48 502 326 374
email: michal.konieczny@kwkr.pl
Łukasz Wieczorek:
telefon: +48 517 851 868
email: lukasz.wieczorek@kwkr.pl