Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Szczegółowe analizy struktury korporacyjnej spółki i identyfikacja beneficjentów rzeczywistych. Wsparcie na każdym etapie zgłoszenia do CRBR.

Spółki prawa handlowego zobowiązane są do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), w którym wskażą podstawowe dane identyfikacyjne spółki oraz dane jej beneficjentów rzeczywistych, tj. osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Dlaczego należy zgłosić spółkę do CRBR?

Celem ujawnienia danych w rejestrze jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez uniemożliwienie ukrycia swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Rejestr jest publicznie dostępny pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl/.

Jak zgłaszamy do CRBR?

Samo zgłoszenie do CRBR musi być dokonane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu samodzielnie, z wykorzystaniem kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Ujawnienie nieprawdziwych informacji, w szczególności brak prawidłowego wskazania beneficjenta rzeczywistego, grozi odpowiedzialnością karną.

 

Nasza kancelaria zapewnia:

 • analizę struktury korporacyjnej spółki i identyfikację beneficjentów rzeczywistych;
 • przygotowanie formularza zgłoszenia do CRBR w formacie xml;
 • szczegółowe instrukcje dokonania zgłoszenia w drodze elektronicznej oraz bieżące wsparcie w procesie.

Dodatkową korzyścią związaną z dokonaniem analizy struktury korporacyjnej spółki jest zidentyfikowanie powiązań osobowych i korporacyjnych, istotnych m.in. przy ustalaniu statusu MŚP przy ubieganiu się o uzyskanie pomocy publicznej oraz w ramach bieżącej działalności spółki (np. na potrzeby kontaktu z bankami, instytucjami rynku kapitałowego, realizacji niektórych czynności notarialnych itp.).

Nowo utworzone spółki zobowiązane są dokonać zgłoszenia do CBRB w terminie 7 dni od ich wpisu do KRS. Taki sam termin obowiązuje w przypadku zmiany danych beneficjentów.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.