Pomoc prawna w procesie inwestycyjnym i postępowaniu administracyjnym

Wsparcie w trakcie procedur planistycznych. Doradztwo przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy. Pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obsługa prawna inwestycji deweloperskich
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714
Łukasz Lanoszka
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714

Prawnicy naszej kancelarii udzielą Państwu wsparcia we wszelkich sprawach związanych z rynkiem nieruchomości i organizacją procesu inwestycyjnego. Naszych Klientów wspieramy we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych, a także pomagamy w przeprowadzeniu transakcji na rynku obrotu nieruchomościami.
Pomagamy zdobyć decyzje i pozwolenia na budowę
Wspieramy naszych Klientów w trakcie procedur planistycznych, doradzając przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy oraz pomagając uzyskać decyzje o pozwoleniu na budowę.
Reprezentacja inwestorów
Reprezentujemy inwestorów w sprawach związanych z uchwaleniem, zmianą lub uchyleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Pomoc przy przygotowaniu umów
Doradzamy naszym Klientom przy organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowujemy i konsultujemy umowy z architektami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych, gestorami mediów i zarządcami dróg.
Reprezentujemy naszych Klientów w postepowaniach administracyjnych i sądowo‑ administracyjnych.
Wsparcie w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego
Prowadzimy dla naszych Klientów sprawy dotyczące zmiany i przekształcenia użytkowania wieczystego oraz sprawy w zakresie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie użytkowania wieczystego, w tym zmiany celu, poparte licznymi publikacjami w tym zakresie.
Pomagamy uregulować stan prawny nieruchomości.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl