Pomoc prawna w procesie inwestycyjnym i postępowaniu administracyjnym

Wsparcie w trakcie procedur planistycznych. Doradztwo przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy. Pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obsługa prawna inwestycji deweloperskich
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714
Łukasz Lanoszka
Partner, radca prawny
Łukasz Łanoszka
+48 798 459 714

Prawnicy naszej kancelarii udzielą Państwu wsparcia we wszelkich sprawach związanych z rynkiem nieruchomości i organizacją procesu inwestycyjnego. Naszych Klientów wspieramy we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych, a także pomagamy w przeprowadzeniu transakcji na rynku obrotu nieruchomościami.
Pomagamy zdobyć decyzje i pozwolenia na budowę
Wspieramy naszych Klientów w trakcie procedur planistycznych, doradzając przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy oraz pomagając uzyskać decyzje o pozwoleniu na budowę.
Reprezentacja inwestorów
Reprezentujemy inwestorów w sprawach związanych z uchwaleniem, zmianą lub uchyleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Pomoc przy przygotowaniu umów
Doradzamy naszym Klientom przy organizacji procesu inwestycyjnego, przygotowujemy i konsultujemy umowy z architektami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych, gestorami mediów i zarządcami dróg.
Reprezentujemy naszych Klientów w postepowaniach administracyjnych i sądowo‑ administracyjnych.
Wsparcie w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego
Prowadzimy dla naszych Klientów sprawy dotyczące zmiany i przekształcenia użytkowania wieczystego oraz sprawy w zakresie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie użytkowania wieczystego, w tym zmiany celu, poparte licznymi publikacjami w tym zakresie.
Pomagamy uregulować stan prawny nieruchomości.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl