Usługi prawne dla bankowości

Zamierzasz tworzyć oddziały swojej instytucji finansowej na terenie Polski? Niezależnie, czy już masz utworzoną polską filię, czy jeszcze nie, jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksową usługę prawną, by otwarcie oddziału w Polsce okazało się sukcesem.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie prawno-bankowym

Doradzamy i opiniujemy procesy nawiązywania relacji gospodarczych z klientami, w tym z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Realizujemy usługi prawne przy tworzeniu produktów bankowych, umów kredytów krótkoterminowych, umów kredytów ratalnych, umów limitów kredytowych oraz umów o kartę o kredytową.

Opracujemy każdą procedurę

Uczestniczymy w opracowaniu procedur dotyczących ochrony danych osobowych w odniesieniu do czynności bankowych. Pomagamy stworzyć procedury wewnętrzne, polityki bezpieczeństwa, a także procedury monitorowania, postępowania i podejmowania działań nadzorczych związanych z incydentami bezpieczeństwa i skargami klientów.

Bierzemy udział w sprawowaniu kontroli przestrzegania przepisów prawa

Weryfikujemy zgodności świadczonych usług z m.in.: zakresem regulacji prawnych właściwych dla banków, wymogami właściwych przepisów (w szczególności w zakresie terminu wykonania, opłat pobieranych od użytkowników, reklamacji), a także przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.