Pomoc prawna w postępowaniach i sprawach spornych

Negocjacje w sporach dotyczących własności intelektualnej. Pomoc w wykonywaniu procedur rejestrowych oraz zgłoszeniach dotyczących praw własności przemysłowej. Analizy i opinie w zakresie korzystania z cudzej własności.

Partner, attorney-at-law
Michał Czuryło
+48 504 035 553
Michał Czuryło
Partner, attorney-at-law
Michał Czuryło
+48 504 035 553

Reprezentujemy Klientów w sprawach w toku negocjacji, w postępowaniach sądowych, administracyjnych, mediacyjnych oraz arbitrażowych. Szukasz prawników, którzy pomogą Ci zarejestrować nowy patent lub będą Cię reprezentować w negocjacjach w przypadku sporu? Chcesz przeprowadzić analizę materiałów w zakresie zgodności z prawem autorskim? Dobrze trafiłeś.

Usługi w sprawach i postępowaniach spornych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie postępowań i spraw spornych związanych z ochroną danych osobowych, własności intelektualnej oraz IT, takie jak:

 • Pomoc przy zgłoszeniach dotyczących praw własności przemysłowej – w tym w wykonywaniu procedur rejestrowych.
 • Analizy i opinie – w zakresie zgodności z prawem określonych sposobów korzystania z cudzej twórczości.
 • Audyty – badanie sposobu wykorzystywania elementów udostępnianych na licencjach typu open source, free software, creative commons, etc.
 • Negocjacje – prowadzimy je w przypadku sporów dotyczących własności intelektualnej,
 • Porozumienia i ugody – opracowujemy porozumienia i ugody pozwalające uregulować wzajemne stosunki w zakresie korzystania z dóbr niematerialnych.
 • Reprezentacje – będziemy Cię reprezentować w sporach i postępowaniach sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych, administracyjnych.
 • Doradztwo – przeprowadzane w zakresie optymalnej strategii ochrony przed naruszeniami lub przed potencjalnymi roszczeniami podmiotów trzecich.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl