Obsługa prawna umów w obrocie międzynarodowym

Obsługa prawna w zakresie redagowania, analizowania i negocjowania umów w obrocie międzynarodowym. Wsparcie przy wyborze optymalnych rozwiązań i analiz ryzyka prawnego.

Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868
Partner, radca prawny
Łukasz Wieczorek
+48 517 851 868

Wsparcie na każdym etapie tworzenia i negocjacji umów

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie redagowania, analizowania i negocjowania umów w obrocie międzynarodowym. Klientom wskazujemy optymalne rozwiązania i ryzyka prawne związane z poszczególnymi klauzulami umownymi czy konstrukcjami prawnymi.

Stała obsługa klientów w środowisku międzynarodowym

Prowadzimy stałą obsługę szeregu klientów operujących w środowisku międzynarodowym. Posiadamy ugruntowane doświadczenie w pracy przy kontraktach na styku różnych porządków prawnych. W szczególności znana nam jest specyfika umów w systemie prawa anglosaskiego. Posiadamy znajomość standardów rynkowych i praktycznych elementów związanych z redagowaniem kontraktów pod prawem Anglii i Walii oraz USA.

 • Sporządzamy kontrakty handlowe dla klientów z różnych sektorów
 • Przygotowujemy i konsultujemy międzynarodowe kontrakty handlowe m.in. dla klientów z sektora IT (umowy wdrożeniowe, umowy licencyjne, support & maintenance, itp.), sektora FinTech, branży gier, branży hotelowej.
 • Prowadzimy szkolenia i wykłady związane z kontraktami w obrocie transgranicznym.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl