29.06.2020

Od 1 lipca budowa ogrodzeń i reklam w Krakowie może stanowić samowole budowlaną

izabela ustymenko

W dniu 1 lipca 2020 roku, na całym obszarze Krakowa zacznie obowiązywać nowa uchwała krajobrazowa wprowadzająca szereg regulacji i ograniczeń w zakresie realizacji obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń. Cały teren Miasta Krakowa został podzielony na III strefy, zróżnicowane pod względem stopnia ochrony i organiczne w realizowaniu poszczególnych obiektów.  Strefa III objęła 3 podobszary o najwyższym stopniu ochrony – Stare Miasto, obszar ścisłego centrum (teren wokół Starego Miasta w granicach II obwodnicy, Podgórze, Stare Dębniki) oraz centrum Nowej Huty. Strefa II objęła cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Lasu Wolskiego, Woli Justowskiej, Przegorzał, Tyńca i Kostrz. Pozostały obszar Krakowa został objęty Strefą I. Największą zmiana wprowadzoną na podstawie nowej uchwały krajobrazowej, jest całkowity zakaz realizacji nowych ogrodzeń wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na całym obszarze Krakowa, a także realizacji ogrodzeń wokół terenów niezabudowanych – chyba że  na tym terenie powstają budynki przemysłowe lub usługowe, bądź też nieruchomość ta wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie nałożono natomiast obowiązku dostosowania już istniejących i legalnych ogrodzeń do wymogów przewidzianych w uchwale. Uchwała wprowadza także szereg zapisów dotyczących szczegółowych warunków realizacji reklam, słupów reklamowych, umieszczania banerów na ogrodzeniach i budynkach, realizacji reklam świetlnych i telebimów (niemal w całości ich zakazując) czy umieszczania szyldów. Z wszystkimi szczeblowymi uwarunkowaniami można zapoznać się na stronach Urzędu Miasta Krakowa pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=22515

Należy mieć na uwadze, iż nowe regulacje wprowadzone uchwałą krajobrazowa, stanowią akt prawa miejscowego, do którego dostosowanie jest konieczne przy realizacji zarówno większych zamierzeń budowlanych, jak i wykonywanie obiektów małej architektury, szyldów i nośników reklamowych czy ogrodzeń, które wymagają pozwoleń na budowę lub zgłoszeń budowy. Niedostosowanie się do tych wymogów naraża inwestora na wydanie decyzji odmownej lub sprzeciw wobec zgłoszenia robót budowlanych. Co więcej, nawet jeśli wykonanie reklamy, obiektu małej architektury lub ogrodzenia nie wymaga nawet zgłoszenia robót budowlanych (lub zostanie wykonane bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia), to wykonanie takich prac z naruszeniem postanowień uchwały krajobrazowej będzie stanowiło samowolę budowlaną.  W takim wypadku organ administracji budowlanej uprawniony będzie do nakazania rozbiórki obiektów postanowionych niezgodnie z postanowieniami uchwały krajobrazowej a także nałożenia grzywny na inwestora, na podstawie art. 93 prawa budowlanego.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl