Podatki

Obsługa transakcji krajowych oraz międzynarodowych

Świadczone przez nas usługi dotyczą zarówno transakcji o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym i transgranicznym. Oferujemy doradztwo adresowane zarówno do klientów operujących na rynku polskim, jak i podmiotom działającym poza Polską, bądź też nawiązującym relacje biznesowe poza granicami Polski. Posiadamy szerokie doświadczenia w zakresie uwzględniania aspektów podatkowych, w zakresie podatków dochodowych i pośrednich (np. VAT), przy transakcjach w obrocie międzynarodowym, które za przedmiot miały aktywa materialne lub niematerialne. Obsługiwaliśmy tego typu transakcje realizowane w relacjach z przedsiębiorcami z Europy, Ameryki Północnej, Azji, Ameryki Południowej, Afryki i Australii.

  • Doradzamy Klientom, którzy planują ekspansję międzynarodową, w tym poprzez prowadzenie działalności za pomocą spółek praw obcych. Posiadamy doświadczenia w zakresie inkorporacji w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Azji.
  • Rozpoznajemy konsekwencje podatkowe transakcji międzynarodowych, co pozwala naszym Klientom na pełne ustalenie założeń biznesowych już na początkowym etapie relacji. W szczególności badamy aspekty dotyczące unikania podwójnego opodatkowania, ale również weryfikujemy aspekty niepodatkowe, dotyczące przykładowo ograniczeń eksportowych, w tym dotyczących towarów podwójnego zastosowania.
  • Pomagamy Klientom przy podejmowaniu decyzji o zmianie kraju prowadzenia działalności gospodarczej bądź też przy utworzeniu oddziału ich przedsiębiorstwa poza granicami Polski, w tym doradzamy w projektach transgranicznego połączenia spółek.

 

Michał Konieczny:
telefon: +48 502 326 374
email: michal.konieczny@kwkr.pl