12.02.2020

Nowelizacja prawa geodezyjnego trafiła do Sejmu

izabela ustymenko

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada szereg usprawnień proceduralnych, między innymi w zakresie  zgłaszania  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych,  udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przekazywania  wyników  prac  geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacji – co w założeniu ustawodawcy ma usprawnić dokonywanie wszystkich prac geodezyjnych. 

Ponadto, projekt wprowadza regulacje przyspieszające proces inwestycyjny, poprzez umożliwienie powszechnego udostępniania dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych na obszarze całego kraju, co ułatwi dostęp do materiałów planistycznych we wszystkich gminach w Polsce. W zakresie tych zmian w styczniu zakończyło się pierwsze czytanie na posiadzeniu Komisji Infrastruktury.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl