17.03.2021

Nowe instytucje obowiązane – nowelizacja ustawy AML

Michał Czuryło

Dnia 25 lutego 2021 roku Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Nowelizacja ustawy AML).

Nowa ustawa w istotny sposób rozszerza katalog instytucji obowiązanych, czyli podmiotów związanych nakazem stosowania środków określonych w przepisach. Zmodyfikowano również zakres nałożonych obowiązków. Będzie się to wiązało z koniecznością aktualizacji procedur, do wdrożenia których obliguje ustawa.

Nowe instytucje obowiązane

Obecnie do instytucji obowiązanych należą m. in. banki, fundusze inwestycyjne, pośrednicy w handlu nieruchomościami, ubezpieczyciele, doradcy podatkowi, notariusze. W niektórych przypadkach do katalogu należą także adwokaci i radcy prawni. Status instytucji obowiązanej wiąże się z szeregiem obowiązków określonych przez ustawę.

Instytucja obowiązana musi między innymi dokonać imiennego wskazania osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy. Jest też odpowiedzialna za weryfikację tożsamości klientów z którymi nawiązuje stosunki gospodarcze. Podmioty muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do niektórych kontrahentów. Do obowiązków należy także wdrożenie i stosowanie wewnętrznej procedury zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Nowości w katalogu podmiotów obowiązanych

Nowelizacja ustawy AML wprowadziła do katalogu instytucji obowiązanych nowe kategorie podmiotów. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, instytucją obowiązaną będzie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług polegających na:

 • sporządzaniu deklaracji,
 • prowadzeniu ksiąg podatkowych,
 • udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego,

niebędący innymi instytucjami obowiązanymi.

Jest to działalność z zakresu szeroko rozumianej księgowości i doradztwa podatkowego.

Obrót dziełami sztuki pod lupą

Kolejną nową kategorią instytucji obowiązanych będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu lub pośrednictwa w obrocie:

 • dziełami sztuki,
 • przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

W tym przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie galerii sztuki czy domu aukcyjnego lub z wykorzystaniem wolnego portu. Port rozumiany jest jako strefa lub pomieszczenie, w których towary są traktowane jako nieznajdujące się na obszarze celnym państw członkowskich lub państw trzecich, w tym z wykorzystaniem wolnego obszaru celnego.

Instytucją obowiązaną będzie także przedsiębiorca zajmujący się przechowywaniem dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków. Wspomniani wyżej przedsiębiorcy będą podlegać przepisom ustawy wyłącznie w odniesieniu do transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro. Bez względu na to, czy podmiot przeprowadza pojedynczą transakcję, czy kilka takich, które wydają się ze sobą powiązane.

Zmiana ta ma podłoże w ustaleniach Komisji Europejskiej. Wynikało z nich, że handel dziełami sztuki wykorzystywany był do prania pieniędzy.

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Zgodnie z art. 25, przepisy ustawy mają wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia. Istotna część przepisów wejdzie jednak w życie później. Przepisy dotyczące rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Z uwagi na szeroki zakres zmian wprowadzanych ustawą przedsiębiorcy nie powinni jednak zwlekać z przystąpieniem do realizacji nowych obowiązków. Zwłaszcza, że wdrożenie ustawy u podmiotu, który wcześniej jej nie stosował wymaga wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych, opracowania obszernych procedur i przeszkolenia pracowników z ich stosowania.

 

Decyzje w sprawie ustawy można śledzić TUTAJ.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl