21.08.2020

Nowa ustawa pomocowa dla przedsiębiorców

Mariusz Purgał

Jeden z podstawowych problemów, z którym zderzają się przedsiębiorcy w czasie restrukturyzacji to brak dostępnego finansowania działań naprawczych. Sądowa ochrona przed egzekucjami i chwilowy brak konieczności spłaty zaległych zobowiązań to duża pomoc, ale często płynność finansowa jest na tyle zachwiana, że potrzebne jest choćby tymczasowe dokapitalizowanie, które pozwoli na nabranie rozpędu i wyjście z problemów finansowych. 

Pomoc przedsiębiorcom w ramach Polityki Nowej Szansy

Banki niechętnie pomagają przedsiębiorstwom przed restrukturyzacją oraz w trakcie restrukturyzacji, ponieważ wysoko oceniają ryzyko takiej inwestycji, na co pewnie wpływają też statystyki skuteczności postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce. Na rynku nie ma też wielu innych podmiotów, które szeroko wspierałyby finansowo biznesy w trudnych sytuacjach.

Z pomocą przychodzi tutaj nowa ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców realizująca tzw. Politykę Nowej Szansy. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) będzie udzielała wsparcia w trzech formach: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i pomoc na restrukturyzację.

Restrukturyzacje vs ratowanie przedsiębiorców wedle nowej ustawy

Wśród dwóch pierwszych form wsparcia znalazły się pożyczki na 6 lub 18 miesięcy z oprocentowaniem nie niższym niż 5,87 proc. w wysokości niezbędnej do utrzymania działalności operacyjnej. Środki te nie będą mogły jednak być przeznaczone na nabycie nowych aktywów czy rozszerzenie działalności gospodarczej. Konieczne będzie też opracowanie i wdrożenie tzw. wstępnego planu restrukturyzacyjnego (to w praktyce specyficzny biznesplan działań uwzględniający naprawę firmy). ARP może też zażądać ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego.

Trzecia forma wsparcia – pomoc na restrukturyzację – to także możliwość dokapitalizowania przedsiębiorstwa, np. przez objęcie udziałów czy akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Pomoc na restrukturyzację jest kierowana do przedsiębiorców, którzy mają konkretne długoterminowe plany powrotu do konkurowania na rynku. Tutaj jednak konieczne będzie wdrożenie głębszych działań restrukturyzacyjnych niż sama redukcja zobowiązań.

Budżet na Politykę Nowej Szansy

Koszty realizacji programu na terenie całego kraju wyniosą rocznie 120 mln złotych. Bazując choćby na dotychczasowych doświadczeniach wszystkich programów pomocowych z okresu epidemii COVID-19 można podejrzewać, że środki te rozejdą się bardzo szybko i w praktyce pomoc nie dotrze do wielu potrzebujących przedsiębiorców. Prawdopodobnie nie każdemu też stosunkowo krótkoterminowa pożyczka może pomóc wyjść z problemów finansowych, jeśli przedsiębiorca będzie musiał odrobić straty z kilku miesięcy obowiązywania stanu epidemii.

Działaj na własną rękę

Tę pomoc warto połączyć z innymi sposobami wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Każdy problem najlepiej ocenić kompleksowo, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Jednym z wariantów może być skorzystanie z tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – szybkiego i skutecznego sposobu na restrukturyzację zobowiązań, które w wielu przypadkach może okazać się wystarczające dla dłużników.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl