05.07.2017

Newsletter Kancelarii Konieczny Wierzbicki

Marcin Wierzbicki

05/07/2017 –

Wydarzenia:

Start portalu Restrukturyzacja.pl

Nasza kancelaria została partnerem merytorycznym serwisu www.restrukturyzacja.pl. Publikowane są w nim informacje dotyczą przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, w tym w szczególności procedury przygotowanej likwidacji (ang. pre-pack). Portal zawiera również informacje o toczących się postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz przydatne informacje kierowane do podmiotów planujących restrukturyzację albo będących już w jej toku. Wiadomości prezentowane na stronie internetowej kierowane są zarówno do praktyków, jak i osób, które same znajdują się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub dotyczy to ich kontrahentów, pracodawców etc.

Nowości:

Umowa z ZUS czy umowa bez składek?

Nie tylko dla artystów. Drugi raz w tym roku Sąd Najwyższy (SN) orzekł: aktorzy i muzycy to nie twórcy, ale zaledwie odtwórcy. Dlatego umowy na ich występy to nie umowy o dzieło a umowy zlecenia. Od umów zlecenia należy zaś odprowadzać składki do ZUS, od umów o dzieło – nie.
Orzeczenie zostało wydane na kanwie sprawy siedmiu osób – m.in. aktora, konferansjera i muzyków – którzy wystawiali spektakle dla dzieci na podstawie umów o dzieło. Zdaniem ZUS-u i SN umowy które podpisali, powinny być umowami zlecenia, od których odprowadza się składki do ZUS.
Poprzedni podobny wyrok zapadł w styczniu. W odniesieniu do umowy na wykonanie jednorazowego koncertu, ZUS zakwestionował umowę muzyczki, która w 2009 roku zagrała koncert organowy, uznając że świadczyła zlecenie a nie działo. SN zgodził się z ZUS-em.
Kształtująca się w ten sposób linia orzecznicza daje się przez analogię stosować do sytuacji przedstawicieli wielu innych profesji, nie tylko artystów, oraz – naszym zdaniem – każe nieustannie weryfikować dobór podstaw zatrudnienia personelu w każdym przedsiębiorstwie.

Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy na wjazd do Unii Europejskiej

W dniu 11 czerwca 2017 r. Unia Europejska zniosła obowiązek posiadania wiz dla obywateli Ukrainy podróżujących do UE (zmiana Rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z 15.03.2001 r.). Obywatele Ukrainy będą mogli wjechać do państw członkowskich UE (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) na okres 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Warunkiem wjazdu będzie legitymowanie się ważnym paszportem biometrycznym oraz posiadaniem środków finansowych i ubezpieczenia w okresie pobytu w UE.

Wprowadzenie ruchu bezwizowego z Ukrainą pozostaje bez wpływu na zasady podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce. Obywatele Ukrainy nadal są zobowiązani do uzyskania formalnego zezwolenia na pracę w Polsce. Warto jednak zauważyć, iż w połączeniu z możliwością zastosowania tzw. uproszczonej procedury rozpoczęcia pracy w Polsce (na podstawie zarejestrowanego przez polskiego pracodawcę oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy), ruch bezwizowy może znacznie skrócić okres pomiędzy zrekrutowaniem pracownika z Ukrainy a fizycznym podjęciem przez niego pracy w Polsce.

Nasza Kancelaria stale pomaga przedsiębiorcom-pracodawcom w relokacjach pracowników m.in. z Ukrainy, świadcząc doradztwo w zakresie doboru optymalnego modelu transferu pracownika, poprzez obsługę postępowania administracyjnego ws. jego relokacji, aż po pomoc w legalizacji pobytu w Polsce członków rodziny pracownika-cudzoziemca.

Publikacje:

Kolejny artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Tygodniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł przygotowany przy współautorstwie radców prawnych z naszej Kancelarii Łukasza Łanoszki oraz Michała Czuryło w przedmiocie przedłużających się prac nad ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Mimo roku prac nad tym aktem prawnym wciąż nie ma ostatecznego brzmienia jego projektu, który mógłby zostać przedstawiony pod głosowanie przez Parlament. Z procesu konsultacji wynikają kolejne zmiany i propozycje w zakresie poszczególnych postanowień, które mogą mieć istotne znaczenie dla znacznej ilości użytkowników wieczystych w Polsce. Autorzy w tekście omawiają ostatni dostępny projekt ustawy oraz starają się zidentyfikować istotne skutki, jakie może on mieć dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz dla praw i obowiązków osób objętych tą regulacją.
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/648218,droga-do-likwidacji-uzytkowania-wieczystego-coraz-bardziej-kreta.html

Contact

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl