05.07.2017

Newsletter Kancelarii Konieczny Wierzbicki

Marcin Wierzbicki

05/07/2017 –

Wydarzenia:

Start portalu Restrukturyzacja.pl

Nasza kancelaria została partnerem merytorycznym serwisu www.restrukturyzacja.pl. Publikowane są w nim informacje dotyczą przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, w tym w szczególności procedury przygotowanej likwidacji (ang. pre-pack). Portal zawiera również informacje o toczących się postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz przydatne informacje kierowane do podmiotów planujących restrukturyzację albo będących już w jej toku. Wiadomości prezentowane na stronie internetowej kierowane są zarówno do praktyków, jak i osób, które same znajdują się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub dotyczy to ich kontrahentów, pracodawców etc.

Nowości:

Umowa z ZUS czy umowa bez składek?

Nie tylko dla artystów. Drugi raz w tym roku Sąd Najwyższy (SN) orzekł: aktorzy i muzycy to nie twórcy, ale zaledwie odtwórcy. Dlatego umowy na ich występy to nie umowy o dzieło a umowy zlecenia. Od umów zlecenia należy zaś odprowadzać składki do ZUS, od umów o dzieło – nie.
Orzeczenie zostało wydane na kanwie sprawy siedmiu osób – m.in. aktora, konferansjera i muzyków – którzy wystawiali spektakle dla dzieci na podstawie umów o dzieło. Zdaniem ZUS-u i SN umowy które podpisali, powinny być umowami zlecenia, od których odprowadza się składki do ZUS.
Poprzedni podobny wyrok zapadł w styczniu. W odniesieniu do umowy na wykonanie jednorazowego koncertu, ZUS zakwestionował umowę muzyczki, która w 2009 roku zagrała koncert organowy, uznając że świadczyła zlecenie a nie działo. SN zgodził się z ZUS-em.
Kształtująca się w ten sposób linia orzecznicza daje się przez analogię stosować do sytuacji przedstawicieli wielu innych profesji, nie tylko artystów, oraz – naszym zdaniem – każe nieustannie weryfikować dobór podstaw zatrudnienia personelu w każdym przedsiębiorstwie.

Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy na wjazd do Unii Europejskiej

W dniu 11 czerwca 2017 r. Unia Europejska zniosła obowiązek posiadania wiz dla obywateli Ukrainy podróżujących do UE (zmiana Rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z 15.03.2001 r.). Obywatele Ukrainy będą mogli wjechać do państw członkowskich UE (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) na okres 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Warunkiem wjazdu będzie legitymowanie się ważnym paszportem biometrycznym oraz posiadaniem środków finansowych i ubezpieczenia w okresie pobytu w UE.

Wprowadzenie ruchu bezwizowego z Ukrainą pozostaje bez wpływu na zasady podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce. Obywatele Ukrainy nadal są zobowiązani do uzyskania formalnego zezwolenia na pracę w Polsce. Warto jednak zauważyć, iż w połączeniu z możliwością zastosowania tzw. uproszczonej procedury rozpoczęcia pracy w Polsce (na podstawie zarejestrowanego przez polskiego pracodawcę oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy), ruch bezwizowy może znacznie skrócić okres pomiędzy zrekrutowaniem pracownika z Ukrainy a fizycznym podjęciem przez niego pracy w Polsce.

Nasza Kancelaria stale pomaga przedsiębiorcom-pracodawcom w relokacjach pracowników m.in. z Ukrainy, świadcząc doradztwo w zakresie doboru optymalnego modelu transferu pracownika, poprzez obsługę postępowania administracyjnego ws. jego relokacji, aż po pomoc w legalizacji pobytu w Polsce członków rodziny pracownika-cudzoziemca.

Publikacje:

Kolejny artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Tygodniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł przygotowany przy współautorstwie radców prawnych z naszej Kancelarii Łukasza Łanoszki oraz Michała Czuryło w przedmiocie przedłużających się prac nad ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Mimo roku prac nad tym aktem prawnym wciąż nie ma ostatecznego brzmienia jego projektu, który mógłby zostać przedstawiony pod głosowanie przez Parlament. Z procesu konsultacji wynikają kolejne zmiany i propozycje w zakresie poszczególnych postanowień, które mogą mieć istotne znaczenie dla znacznej ilości użytkowników wieczystych w Polsce. Autorzy w tekście omawiają ostatni dostępny projekt ustawy oraz starają się zidentyfikować istotne skutki, jakie może on mieć dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz dla praw i obowiązków osób objętych tą regulacją.
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/648218,droga-do-likwidacji-uzytkowania-wieczystego-coraz-bardziej-kreta.html

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl