09.09.2020

Najczęstsze naruszenia przepisów RODO

Paweł Syguła

 

Realizując swoje obowiązki Prezes UODO w obszernym opracowaniu, opublikowanym na koniec sierpnia, zawarł między innymi ciekawe statystyki w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych.

 

Niekwestionowanym liderem wśród naruszeń, jeżeli chodzi o częstotliwość występowania zarówno w przypadku podmiotów prywatnych i publicznych, jest udostępnienie niewłaściwemu adresatowi przesyłki zawierającej dane dotyczące innej osoby lub osób. Co ciekawe, naruszenie to dotyczy zarówno poczty elektronicznej jak i tradycyjnej. Może ono nastąpić na skutek skierowania przesyłki do niewłaściwego adresata, czy też poprzez ujawnienie danych innych adresatów poprzez skorzystanie z opcji „do wiadomości” zamiast „ukryte do wiadomości” podczas wysyłania e-maili.

 

Do pozostałych „popularnych” przyczyn naruszeń należą:

 • zgubienie danych w formie papierowej lub nośników elektronicznych, które je zawierają,
 • publikacja danych osobowych na stronie internetowej lub udostępnienie ich nadmiarowo,
 • udostępnienie danych osobiście w formie papierowej lub elektronicznej osobie nieuprawnionej,
 • błędy programistyczne w systemach informatycznych,
 • ataki hakerskie skutkujące uzyskaniem nieuprawnionego dostępu lub zaszyfrowaniem danych.

Niepokojącym zjawiskiem, na które zwraca uwagę Prezes UODO, są również występujące na coraz większą skalę kradzieże baz danych klientów przez samych pracowników (tzw. insider threat).

W 2019 roku PUODO otrzymał 3894 zgłoszeń od podmiotów dotyczących sektora prywatnego (w tym ponad 1/3 od abonentów usług telekomunikacyjnych) i 2145 zgłoszeń od podmiotów dotyczących sektora publicznego.

Dokładne opracowanie naruszeń wraz ze statystykami możecie przeczytać na stronie https://uodo.gov.pl/pl/file/3082.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl