Mikołaj Prochownik

radca prawny

absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

od stycznia 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie,

laureat konkursu krasomówczego organizowanego przez OIRP w Krakowie

specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz procesach sądowych

w ramach Kancelarii zajmuje się sprawami z obszaru prawa cywilnego, prawa umów w obrocie gospodarczym, prawa własności intelektualnej oraz obsługi przedsiębiorstw IT

włada językiem angielskim i niemieckim

prywatnie interesuje się historią, szczególnie starożytnego Rzymu, nowożytną i najnowszą XVIII – XX w.,  koszykówką, polityką, Tatrami oraz dobrymi kryminałami