20.07.2021

Mieszkania łatwiej dostępne?

Łukasz Łanoszka
Iwona Komornik-Lewińska

1,5 miliarda złotych. Tyle otrzymają gminy w ramach powstania Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Powyższe środki finansowe są bezzwrotne i przeznaczone na mieszkalnictwo społeczne.

 

W ramach powyższego Funduszu gminy uzyskają większą możliwość prowadzenia inwestycji mieszkaniowych, które będą mogły być przeznaczone na wynajem. Warunkiem do spełnienia jest realizacja inwestycji przy pomocy specjalnie w tym celu powołanych podmiotów, jakimi są Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

Dzięki nowym środkom gminy będą posiadały warunki do sfinansowania mieszkań. W części lub całości mogą pokryć wydatki związane z objęciem udziałów lub akcji w spółkach SIM. Powyższe pozwoli gminom uzyskać możliwość do budowania nowych lokali mieszkalnych, a te będą mogli wykorzystać mieszkańcy na zasadach wynajmu długoterminowego.

Czym właściwie jest SIM?

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) to spółka, która za swój cel przyjmuje realizowanie budownictwa społecznego. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Co więcej, SIM pozostaje uprawniona do nabywania lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w celu ich rozbudowy lub przebudowy. Dzięki temu mogą powstawać nowe lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem.

Kto skorzysta z mieszkań SIM?

Mieszkania wybudowane przez spółki SIM na podstawie środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców, jednak dopiero po spełnieniu warunków określonych ustawowo. W pierwszej kolejności do wynajmu będą mieć prawo osoby, które spełnią określone kryteria dochodowe. Co więcej, nowi lokatorzy będą musieli wykazać brak tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Od najemcy może być również wymagana wpłata tzw. kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Tym samym powstanie lokali wybudowanych przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe pozwoli zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem. Uprzywilejowane zwłaszcza staną się osoby posiadające umiarkowane dochody. Projekt jest szczególnie atrakcyjny dla tych, którzy nie chcą wiązać się zobowiązaniem kredytowym.

Co więcej, lokatorzy, którzy wyrażą zgodę na pokrycie co najmniej 20-25% kosztów budowy lokalu, będą posiadali możliwość uzyskania prawa własności lokalu. Jednak dopiero po upływie 20-30 lat.

Czy rzeczywiście bardziej dostępne?

Powyższe rozwiązanie może okazać się bardziej skuteczne niż proponowane dotychczas założenia programu „Mieszkanie Plus”. Dzięki zasobom Funduszu gminy uzyskają realne wsparcie, które pozwoli im realizować zadanie mieszkalnictwa społecznego. Tym samym większa liczba mieszkańców o zróżnicowanym dochodzie będzie w stanie uzyskać dostęp do odpowiedniego mieszkania, a nawet nabyć własność takiego lokalu.

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa powołano do życia na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) i pozostaje obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.