20.07.2021

Mieszkania łatwiej dostępne?

Łukasz Łanoszka
Iwona Komornik-Lewińska

1,5 miliarda złotych. Tyle otrzymają gminy w ramach powstania Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Powyższe środki finansowe są bezzwrotne i przeznaczone na mieszkalnictwo społeczne.

 

W ramach powyższego Funduszu gminy uzyskają większą możliwość prowadzenia inwestycji mieszkaniowych, które będą mogły być przeznaczone na wynajem. Warunkiem do spełnienia jest realizacja inwestycji przy pomocy specjalnie w tym celu powołanych podmiotów, jakimi są Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

Dzięki nowym środkom gminy będą posiadały warunki do sfinansowania mieszkań. W części lub całości mogą pokryć wydatki związane z objęciem udziałów lub akcji w spółkach SIM. Powyższe pozwoli gminom uzyskać możliwość do budowania nowych lokali mieszkalnych, a te będą mogli wykorzystać mieszkańcy na zasadach wynajmu długoterminowego.

Czym właściwie jest SIM?

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) to spółka, która za swój cel przyjmuje realizowanie budownictwa społecznego. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Co więcej, SIM pozostaje uprawniona do nabywania lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w celu ich rozbudowy lub przebudowy. Dzięki temu mogą powstawać nowe lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem.

Kto skorzysta z mieszkań SIM?

Mieszkania wybudowane przez spółki SIM na podstawie środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców, jednak dopiero po spełnieniu warunków określonych ustawowo. W pierwszej kolejności do wynajmu będą mieć prawo osoby, które spełnią określone kryteria dochodowe. Co więcej, nowi lokatorzy będą musieli wykazać brak tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Od najemcy może być również wymagana wpłata tzw. kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Tym samym powstanie lokali wybudowanych przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe pozwoli zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem. Uprzywilejowane zwłaszcza staną się osoby posiadające umiarkowane dochody. Projekt jest szczególnie atrakcyjny dla tych, którzy nie chcą wiązać się zobowiązaniem kredytowym.

Co więcej, lokatorzy, którzy wyrażą zgodę na pokrycie co najmniej 20-25% kosztów budowy lokalu, będą posiadali możliwość uzyskania prawa własności lokalu. Jednak dopiero po upływie 20-30 lat.

Czy rzeczywiście bardziej dostępne?

Powyższe rozwiązanie może okazać się bardziej skuteczne niż proponowane dotychczas założenia programu „Mieszkanie Plus”. Dzięki zasobom Funduszu gminy uzyskają realne wsparcie, które pozwoli im realizować zadanie mieszkalnictwa społecznego. Tym samym większa liczba mieszkańców o zróżnicowanym dochodzie będzie w stanie uzyskać dostęp do odpowiedniego mieszkania, a nawet nabyć własność takiego lokalu.

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa powołano do życia na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) i pozostaje obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl