MATEUSZ KOZIEŁ

 

starszy prawnik, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Akademią Kijowsko – Mohylańską oraz Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, uczestnik studiów z zakresu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim

specjalizuje się w prawie umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, prawie podatkowym i prawie własności intelektualnej

biegle włada językiem angielskim oraz rosyjskim, posługuje się prawniczym językiem ukraińskim

zainteresowania pozazawodowe: literatura współczesna, muzyka elektroniczna i eksperymentalna, sporty zespołowe